Syndrom vyhoření - Gabriela Šivic Syndrom vyhoření - Gabriela Šivic

Co je syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření ovlivňuje nejen postiženého jedince, ale významně zasahuje i jeho rodinu a širší sociální okolí.

Vzhledem k tomu, že je charakteristický pro profese, kde je častý nebo celodenní styk s lidmi, má dopady i na klienty a ve zdravotnictví na pacienty a ovlivňuje tak významně poskytované služby a péči.

Ve zdravotnictví se vyskytuje ve vyspělých zemích stejně jako v rozvíjejících se, rizika jsou dána spíše charakterem práce a celkovou vysokou pracovní zátěží s malou autonomií pracovního procesu. Je nezbytné věnovat velkou pozornost prevenci jak na úrovni osobnosti, tak na úrovni organizace a posilovat veškeré ochranné zvládací strategie. Perspektivní přístup k prevenci se zabývá rovnováhou mezi profesním a osobním životem.