Syndrom vyhoření - Gabriela Šivic Syndrom vyhoření - Gabriela Šivic

Test ohrožení

Obtížně se soustřeďuji
 
 
 
 
 
V konfliktních situacích na pracovišti se cítím bezmocný/á
 
 
 
 
 
Mám problémy se srdcem, trávením, apod.
 
 
 
 
 
Frustrace ze zaměstnání narušuje moje soukromé vztahy
 
 
 
 
 
Můj odborný růst a zájem o obor zaostává
 
 
 
 
 
Jsem vnitřně neklidný/á a nervózní
 
 
 
 
 
Jsem napjatý/á
 
 
 
 
 
Svou práci omezuji na její mechanické provádění
 
 
 
 
 
Přemýšlím o odchodu z oboru
 
 
 
 
 
Trpím nedostatkem uznání a ocenění
 
 
 
 
 
Trápí mě poruchy spánku
 
 
 
 
 
Dokáži se radovat ze své práce
 
 
 
 
 
Vyhýbám se účasti na dalším vzdělávání
 
 
 
 
 
Hrozí mi ztráta přehledu o dění v oboru
 
 
 
 
 
Cítím se ustrašený/á
 
 
 
 
 
Trpím bolestmi hlavy
 
 
 
 
 
Pokud to jde, vyhýbám se rozhovorům s klienty
 
 
 
 
 
Připadám si fyzicky vyždímaný/á
 
 
 
 
 
Nemám chuť pomáhat problémovým klientům
 
 
 
 
 
Pochybuji o svých profesionálních schopnostech
 
 
 
 
 
Jsem sklíčený/á
 
 
 
 
 
Jsem náchylný/á k nemocím
 
 
 
 
 
Pokud je to možné, vyhýbám se odborným rozhovorům s kolegy
 
 
 
 
 
Vyjadřuji se posměšně o příbuzných klienta i o klientech